coe

آخرین اخبار در مورد تظاهرات معیشتی کشاورزان اروپایی علیه واردات غلات از اوکراین

تظاهرات معیشتی کشاورزان اروپایی علیه واردات غلات از اوکراین

تظاهرات معیشتی کشاورزان اروپایی علیه واردات غلات از اوکراین به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کشاورزان اروپای مرکزی و شرقی روز سه‌شنبه در بروکسل به خیابان‌ها آمدند تا به واردات غلات از اوکراین اعتراض کنند. تظاهرات‌کنندگان می‌گویند واردات این محصول بر معیشت آنها تأثیر می‌گذارد. این گروه از اتحادیه اروپا می‌خواهد که اقدامات قاطع و بلندمدتی در مورد این موضوع که باعث ایجاد تن ...

تظاهرات معیشتی کشاورزان اروپایی علیه واردات غلات از اوکراین

تظاهرات معیشتی کشاورزان اروپایی علیه واردات غلات از اوکراین به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کشاورزان اروپای مرکزی و شرقی روز سه‌شنبه در بروکسل به خیابان‌ها آمدند تا به واردات غلات از اوکراین اعتراض کنند. تظاهرات‌کنندگان می‌گویند واردات این محصول بر معیشت آنها تأثیر می‌گذارد. این گروه از اتحادیه اروپا می‌خواهد که اقدامات قاطع و بلندمدتی در مورد این موضوع که باعث ایجاد تن ...

تظاهرات معیشتی کشاورزان اروپایی علیه واردات غلات از اوکراین

تظاهرات معیشتی کشاورزان اروپایی علیه واردات غلات از اوکراین به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کشاورزان اروپای مرکزی و شرقی روز سه‌شنبه در بروکسل به خیابان‌ها آمدند تا به واردات غلات از اوکراین اعتراض کنند. تظاهرات‌کنندگان می‌گویند واردات این محصول بر معیشت آنها تأثیر می‌گذارد. این گروه از اتحادیه اروپا می‌خواهد که اقدامات قاطع و بلندمدتی در مورد این موضوع که باعث ایجاد تن ...